Please enable JS

16 dies d'acció per eliminar la violència contra les donxs que usen drogues - Campanya #EVAWUD2023

24/11/2023| Publicacions / Esdeveniments

Amb motiu de la Campanya Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones 2023, la Xarxa Internacional de Dones i Reducció de Danys (WHRIN) i Metzineres, en col·laboració amb altres organitzacions com YouthRISE, EuroNPUD i EWNA, demanem que es posi fi a totes les formes de violència contra les donxs i persones de gènere divers que usen drogues, així com millorar les polítiques de drogues des d'una perspectiva feminista, de drets humans i reducció de danys.

Les donxs i persones de gènere divers que usen drogues estan subjectes a una àmplia gamma de violències, moltes a nivells extrems, a causa de les normes patriarcals combinades amb la prohibició punitiva d'algunes drogues. L'estigma impulsat per l'Estat, la criminalització, les normes de gènere perjudicials i la corrupció generen danys substancials en la salut i seguretat. Aquests factors actuen com a barreres entre ellxs i els serveis de reducció de danys i d'atenció a la violència de gènere.

Les donxs i persones de gènere divers que usen drogues experimenten violència masclista fins a 25 vegades més que la resta. Aquesta violència inclou, entre altres, assassinats extrajudicials, pena de mort, esterilització i avortaments forçats i coercitius, violació, assetjament sexual, pèrdua de la custòdia infantil, empresonament per possessió o ús personal de drogues i penalització per ús de drogues durant l'embaràs, juntament amb altres tipus de violacions, estigma i discriminacions de gènere.

Les donxs i persones de gènere divers que usen drogues a tot el món s'enfronten a detencions arbitràries, extorsió, violència policial, tortura i maltractament; més d'un terç de les donxs que estan a la presó és per delictes relacionats amb drogues i l'empresonament de donxs per delictes de drogues ha augmentat un 53% a nivell mundial des de l'any 2000.

A causa de l'anomenada "guerra contra les drogues", lxs supervivents tenen pocs recursos i sovint no compten amb suport, especialment en casos de violència per part de la policia, guàrdies de presons i personal de centres de "tractament" obligatori. Les experiències de violència contra les donxs que usen drogues són encara més extremes per a aquelles que enfronten opressions interseccionals, com les racialitzades, treballadores sexuals o dones trans. A més, lxs joves enfronten més barreres per a accedir a serveis essencials de salut i reducció de danys a causa de polítiques i lleis sobre restriccions d'edat.

WHRIN, Metzineres i la resta d'entitats assenyalem, ja que treballem al costat de donxs i persones de gènere divers que usen drogues i documentem accions i serveis liderats entre iguals, que les respostes apropiades a aquestes desigualtats i violacions són clares:

  • La participació significativa de la comunitat ha de ser la pedra angular de totes les respostes de bones pràctiques en el desenvolupament de serveis de violència de gènere, ja que la criminalització de l'ús de drogues s'erigeix com una barrera principal entre les donxs i persones de gènere divers que usen drogues i la consecució dels drets humans, inclòs el dret a la seguretat, l'accés a la reducció de danys i altres serveis sanitaris essencials.
  • També és imperatiu acabar amb la criminalització, eliminant totes les sancions i càstigs, inclosos els programes de tractament imposats per coacció o un tribunal, per a totes les persones que usen drogues i per a tot tipus de drogues. Una descriminalització adequadament implementada reduiria l'estigma i la violència associades a la "guerra contra les drogues".
  • L'expansió de la reducció de danys i la inclusió de la prevenció i mitigació de la violència també són fonamentals, així com també els serveis de suport amb perspectiva de gènere i apropiats per a cada edat.
  • També és important assenyalar que la salut sexual i reproductiva es promou actualment com un servei essencial addicional que ha d'incorporar-se dins del conjunt de serveis de reducció de danys per a persones que usen drogues, i que la prestació de serveis amb bones pràctiques integra serveis especialitzats en l'atenció a les violències.

Metzineres i WHRIN, EuroNPUD, YouthRISE i ENWA fem una crida per posar fi a la "guerra contra les drogues" i a la violència contra les donxs i persones de gènere divers que usen drogues. La legislació i els principis legals, procediments, polítiques, programes i pràctiques relacionades amb la justícia penal han de ser revisats per a determinar si són adequats per a prevenir i eliminar aquesta violència. Si es troba que tenen un impacte negatiu, han de modificar-se per a garantir que les persones que usen drogues gaudeixin d'un tracte just i igualitari.

Uniu-vos a nosaltres per garantir que els recursos i els marcs legislatius recolzin la seguretat i els drets humans de les donxs i persones de gènere divers que usen drogues!

DESCARREGA EL PROGRAMA DE METZINERES #16DIES #EVAWUD2023