Please enable JS

Campanya EVAWUD2022: 16 Dies d'Acció per Eliminar la Violència Contra les Donxs que Usen Drogues

24/11/2022| Publicacions / Esdeveniments

Amb motiu de la Campanya Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones 2022, la Xarxa Internacional de Dones i Reducció de Danys (Women and Harm Reduction International Network - WHRIN) i Metzineres, conjuntament amb organitzacions socies de la campanya YouthRISE, EuroNPUD i EWNA demanem que es posi fi a totes les formes de violència contra les dones i les persones de gènere divers que usen drogues. La campanya EVAWUD posa en relleu la necessitat d'acabar amb la violència contra les dones i les persones de gènere divers (a partir d’ara, “donxs”) que usen drogues i millorar les polítiques en matèria de drogues des d'una perspectiva de drets humans i reducció de danys.

Les donxs que usen drogues són objecte d'una àmplia gamma de violència, molta a nivells extrems, a causa de la prohibició punitiva d'algunes drogues. L'estigma impulsat pels estats, la criminalització i la corrupció provoquen danys substancials en matèria de salut i seguretat i actuen com a barreres entre les donxs que consumeixen drogues i els serveis de reducció de danys i d’atenció a la violència de gènere. Les donxs que usen drogues experimenten a prop de 25 vegades més violència de gènere que altres dones en el públic en general. Aquesta violència inclou (però no es limita a) l'assassinat judicial i la pena capital, l'esterilització i l'avortament forçós i coaccionat, la violació, l'assetjament sexual, la pèrdua de custòdia infantil, l'empresonament per la seva mera possessió personal o ús, la penalització per l'ús de drogues en l'embaràs i altres tipus de violacions, estigma i discriminació de gènere.

Les donxs que usen drogues a tot el món poden enfrontar-se a la detenció arbitrària, l'extorsió, la violència policial, la tortura i els maltractaments, amb més d'un terç de les donxs a la presó per delictes relacionats amb la drogues, que s'ha elevat a un 53% des de l'any 2000. A causa de la guerra contra les drogues, les supervivents tenen pocs recursos i sovint no compten amb suport, especialment en casos de violència per part de la policia, els guardes de presons i el personal dels centres de «tractament» obligatori. Les experiències de violència contra les donxs que usen drogues són fins i tot més extremes per a les que s'enfronten a la discriminació interseccional, com les dones racialitzades, les treballadores sexuals o les dones trans. A més, les que son joves s'enfronten a barreres addicionals a causa de les polítiques i lleis sobre restriccions d'edat per a l'accés a serveis essencials de salut i reducció de danys.

Aquestes condicions només han empitjorat durant les restriccions de COVID-19, que han creat contextos on ha augmentat la violència de gènere sense respostes concordants per a dones i persones no binàries que usen drogues i que sobreviuen violències. WHRIN, Metzineres i la resta d’organitzacions adherides a la campanya assenyalen que, en col·laborar amb grups de donxs que usen drogues i documenten accions i serveis dirigits per iguals, les respostes adequades a aquestes desigualtats i violacions són clares.

La implicació significativa de la comunitat ha de ser la pedra angular de totes les respostes amb bones pràctiques en el desenvolupament de serveis d’atenció a la violència de gènere. Atès que la criminalització del consum de drogues constitueix la principal barrera entre les donxs i la consecució dels drets humans, inclòs el dret a la seguretat, l'accés a la reducció de danys i altres serveis sanitaris essencials, la despenalització també és imprescindible. L'expansió de la reducció de danys i la inclusió de la mitigació de la violència i els serveis de suport apropiats per a l'edat també són fonamentals. També s'ha assenyalat que la salut sexual i reproductiva es promou ara com un servei essencial addicional que hauria d'incorporar-se dins del conjunt de serveis de reducció de danys per a les persones que usen drogues, i que la prestació de serveis amb bones pràctiques integra serveis especialitzats en l’atenció a les violències.

Metzineres i WHRIN, EuroNPUD, YouthRISE i ENWA demanem que es posi fi a la guerra contra les drogues per a posar fi a aquesta violència contra les dones i les persones de gènere divers que usen drogues. La legislació i els principis jurídics, procediments, polítiques, programes i pràctiques relacionades amb la justícia penal han de revisar-se per a determinar si són adequades per a prevenir i eliminar la violència contra les donxs que usen drogues o si tenen un impacte negatiu i, si ho fan, per a modificar-les a fi de garantir que les persones que usen drogues gaudeixen d'un tracte just i equitatiu.

Uniu-vos a nosaltres per a garantir uns recursos adequats i uns marcs legislatius que defensin la seguretat i els drets humans de les persones, especialment de dones i les persones de gènere divers, que usen drogues!

DESCARREGA EL PROGRAMA DE METZINERES - 16 DIES EVAWUD2022