Please enable JS

Informe Ombra de Metzineres i IDPC per a la #CEDAW85

18/05/2023| Publicacions

Informe presentat al 85º període de sessions del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW)

El present informe descriu la situació de les dones i persones de gènere divers que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de violència i vulnerabilitat a Espanya. Ha estat preparat per Metzineres i International Drug Policy Consortium (IDPC). La nostra directora, Aura Roig, va tenir l'oportunitat d'exposar un breu resum del mateix (vídeo disponible en anglès, xinès, francès i castellà):

La informació que apareix s'obté d'investigacions realitzades per organitzacions de la societat civil, així com de fonts oficials d'informació. A més a més, compta amb testimonis de les 435 participants de Metzineres, que han estat sistematitzats a través de la nostra pròpia base de dades, amb indicadors que s'han generat partint dels elements significatius per a elles.

S'analitzen les interconnectades situacions de vulnerabilitat, múltiples discriminacions i vulneracions de drets que sobreviuen: problemes relacionats amb l'ús de drogues, sinhogarismo, treball sexual o sexo per supervivencia, experiència migratoria i/o situació administrativa irregular, malestars de salut mental, violència, criminalització, etc. S'identifiquen diverses barreres d'accés a la xarxa d'atenció sociosanitaria, xarxa de drogodependencias i xarxa d'atenció a les violències masclistes, així com al propi sistema de justicia espanyol.

Les polítiques implementades fins ara per part de l'Estat són més que insuficients per fer front a aquesta situació. Ha d'implementar mesures urgents per garantir la seva protecció i un acompanyament adequat, accedir als drets, així com acabar amb la seva criminalització.

Demanem al Comitè que insti el Govern d'Espanya a adoptar les mesures raonables per eliminar la discriminació, criminalització i violència sistemàtica que pateixen les dones i persones de gènere divers que usen drogues i es troben en múltiples i interconnectades situacions de vulnerabilitat.

Accedeix a l'informe en castellà aquí