Please enable JS

Manifest | Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi 2022

31/08/2022| Publicacions / Esdeveniments

Avui 31 d’agost, Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, volem recordar a aquellxs companyxs que han perdut la vida en mans d’un sistema que exclou i estigmatitza a les persones que usem substàncies. La sobredosi segueix sent una de les principals causes de mort a Europa i Amèrica. Sense anar més lluny, en ple segle XXI, si ens centrem només als Estats Units, hi ha 100.000 morts a l’any.

Aquestes morts no són fets aïllats, sinó que són conseqüència i responsabilitat d’un sistema que ens destina a una manca de recursos persistent mentre mira cap a un altre costat.

L’estigma, el rebuig social i la criminalització tenen conseqüències devastadores sobre les persones que usen drogues. Deixant aquestes persones en condicions de clandestinitat i marginalitat, es provoquen morts per sobredosi que es poden evitar des de la reducció de danys i essencialment promovent polítiques sobre drogues basades en els drets humans i l’evidència científica contrastada.

Per això:

  • Reclamem a l’Estat unes polítiques que garanteixin el ple accés a la salut de totes les persones que usen drogues i unes condicions econòmiques i socials dignes.
  • Denunciem les estructures que sustenta un sistema classista, racista, patriarcal, lgtbiq+fòbic, capitalista, etc. que incentiva la guerra contra les drogues, és a dir, una guerra contra les persones que usem substàncies.
  • Demanem consciència i coherència col·lectiva per tenir garantit el ple accés als drets humans de les persones que utilitzem substàncies i que es deixi de mirar cap a un altre costat.
  • Recordem a totxs les companyxs que han mort per sobredosis per un sistema injust i cruel que perpetua les desigualtats. En condicions de major vulnerabilitat i violències hi ha una mirada i actuació individual de les problemàtiques, sense cap assumpció col·lectiva i comunitària.
  • Programes de tractament amb heroïna accessibles per totxs.

Manifestem que no volem més morts per sobredosi i que ens volem vives. Ni una veïna menys a cap barri!

CATNPUD | Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues:
ARSU Reus, Asaupam, AUPAM, CatFAC, DonARSU TOT, Metzineres, REMA i XADUD