Please enable JS

Support Don't Punish 2020 | Metzineres reporteres

30/06/2020| Publicacions / Audiovisual / Esdeveniments

En el marc de la campanya internacional "Support. Don't Punish" / “Suport. No càstig” realitzem aquest vídeo qüestionant l'estigma i la discriminació a què s'enfronten les donxs que usen drogues, posant el focus a les xarxes de suport mutu que s'han desenvolupat gràcies al treball comunitari de Metzineres al Raval.

Gravació i edició: Carmen Molina