Please enable JS

Reduir les bretxes socials a través de 'l'engranatge d'iguals'

30/10/2023| Publicacions

Aguantar-li la porta del lavabo quan no tanca bé a una companya, sostenir-li la bossa, oferir-li una cigarreta en un moment d'ansietat, deixar-li una barra de llavis perquè s'acabi de maquillar abans de sortir, escoltar el que li ha passat treballant, compartir amb ella l'únic menjar que pots tastar aquell dia… són només alguns dels molts gestos que presenciem diàriament a Metzineres entre les qui participen del nostre espai al carrer Lluna núm. 3 del Raval.

Per això aquí sabem que totes, independentment de la situació per la qual estiguem passant o les decisions que hàgim pres a la vida, tenim la capacitat d'ajudar i d'acompanyar les nostres companyes. I per aquest motiu, amb el pas del temps, ens hem adonat que hem de facilitar que qualsevol de les dones i persones de gènere divers que passen pel nostre local tinguin l'oportunitat de ser elles mateixes les que, com qualsevol altra professional, treballin acompanyant les seves iguals.

A això ho hem volgut anomenar 'engranatge d'iguals', i és un dels tres eixos en els quals es basa el nostre model d'abordatge. Aquest eix parteix de la base que són precisament elles, les dones i persones de gènere divers que usen drogues sobrevivint a múltiples situacions de vulnerabilitat i violència, les veritables expertes en les seves pròpies realitats. Les que tenen la informació més valuosa, a causa de la seva experiència i recorregut vital, sobre com gestionar els seus propis problemes.

Sense necessitat de títols ni bagatges acadèmics que avalin els seus coneixements, aquestes donxs poden passar a formar part de l'equip de treballadores de Metzineres encarnant la figura de 'tècniques comunitàries'. La seva capacitat per vincular-se amb altres donxs i crear un efecte contagi, les seves estratègies enginyoses i la ràpida identificació dels canvis i tendències en els contextos més exclosos i inaccessibles fan que la seva participació en l'equip s'hagi tornat imprescindible.

I així com les tècniques comunitàries, les infermeres també són imprescindibles en el nostre projecte. Ho són perquè a Metzineres entenem que la salut ha d'abordar-se de manera holística. És a dir, tenint en compte totes les variables que travessen les persones i que per tant són condicionants de la seva salut, perquè el cos s'emmalalteix quan no tens casa i has de passar nits gelades dormint al carrer, quan no tens una feina i se't dificulta aconseguir diners per poder alimentar-te bé, quan no comptes amb vincles familiars o d'amistat...

Per això, les infermeres del nostre equip, quan es dediquen a acompanyar en el consum de substàncies psicoactives o quan curen una ferida, també estan posant el cor per sanar la ferida emocional, estan acompanyant desitjos i necessitats, estan oferint-se per prendre la tensió arterial però també per fer una abraçada i contenir un atac d'ansieteat o de pànic.

De tal manera que, encara que siguin elles les 'canalitzadores' del coneixement tècnic (vies d'administració, maneig de sobredosi, maneig de preconsums i postconsums, complicacions derivades, materials necessaris, disposició de l'espai, etc.), no són les úniques que el tenen, sinó que l'estenen a la resta de l'equip en un exercici pedagògic i horitzontal constant. D'aquesta manera totes podem, en algun moment, ajudar a una companya, escoltar-la i també procurar-li un espai de consum segur.

A partir de l'any 2023, hem potenciat tant el rol de les tècniques comunitàries com el de les infermeres en el marc del nostre model d'abordatge, gràcies a una subvenció per part de La Caixa. Això ha permès construir llaços socials forts que resulten molt més efectius que l'assistencialisme i la medicalització d'antany, obrint pas a un model avantguardista que fa ús del ja esmentat 'engranatge d'iguals' i de la reducció de danys d'espectre complet: reduïm els riscos del consum igual que les bretxes socials, econòmiques, polítiques i individuals que ens mantenen segmentades i distants, perquè totes habitem un lloc on siguem cuidades, acollides i valorades sense criminalització, sense prohibició i sense violència.

Aquests llocs de treball són possibles gràcies a la Fundació "La Caixa" en el marc del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials de Catalunya 2023.