Please enable JS

Investigació

Generem evidència, gestionem coneixement.

La responsabilitat d’originar informació genuïna, acurada i actualitzada sobre donxs que usen drogues sobrevivint violències ens fa dotar d’instruments d’investigació no intrusius, respectuosos d’intimitat, confidencialitat i anonimat.

Generem i donem seguiment a indicadors, a partir d’elements significatius per les donxs, que donen conta de les seves realitats i de l’impacte de les polítiques i pràctiques que incideixen en la seva quotidianitat, així com de les pròpies actuacions de Metzineres.

Aplicar el monitoratge com a procés rutinari, més que de manera finalista, permet conèixer la disponibilitat, la cobertura, la qualitat i la rellevància de les intervencions. Fent-ne una revisió rigorosa es prenen decisions pragmàtiques per tal de reconfigurar constantment Metzineres a conjuntures i poblacions en les que es vol repercutir.

Algunes dades

Comptatges actualitzats a data: 25/07/2024

Perfil de donxs

Gènere (% de )

Franges d'edat (% de )

Factors de vulnerabilitat (% de )

Casos VIH i HepC (% de )

Violències durant la infantesa

Violències en l'edat adulta

Ús de substàncies psicoactives

Dades programàtiques