Please enable JS

Política de privacitat | Condicions d’ús

Política de privacitat | Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), METZINERES SCCL informa que és titular del lloc web www.metzineres.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, METZINERES informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és METZINERES, amb CIF F01951714 i domicili social a JOAQUIM COSTA, 3, 4-1, 08001, BARCELONA, inscrita en el número 15559 del Registre General de Cooperatives de Catalunya. L’adreça de correu electrònic per contactar amb l’empresa és: metzineres@metzineres.org.

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús pel lloc web METZINERES confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes, des de la navegació per la pàgina web de METZINERES, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web METZINERES proporciona un ampli ventall d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’usuari en els formularis estesos per METZINERES per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per METZINERES contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

METZINERES no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

METZINERES declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, METZINERES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Modificacions

METZINERES es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

METZINERES es compromet a assegurar que la seva informació personal estigui protegida i no s’utilitzi indegudament.

Aquest document explica qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recopilem, per què la recopilem així com els drets que li assisteixen.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre espai web entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació personal de protecció de dades de caràcter personal que a continuació s’exposen. METZINERES és responsable de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades tant nacional com europea i que tenen l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

1. Qui és el Responsable de Tractament?

METZINERES, SCCL amb CIF F01951714 i domicili social situat a JOAQUIM COSTA, 3, 4-1, 08001, BARCELONA amb perfil de Twitter @Metzineres_org i web www.metzineres.org.

Correu: protecciodedades@metzineres.org

2. Dades objecte de tractament

a. Donacions: Quan realitza una donació recopilem les dades necessàries per a la execució d’aquesta donació. Les dades poden incloure el nom i cognoms, correu electrònic i dades bancaries per executar la donació com les dades de la targeta de crèdit o dèbit. Per a l’execució de la donació recopilem les dades de pagament que ens ha proporcionat, transferint únicament als nostres proveïdors de serveis de pagament les dades necessàries per a la seva tramitació.

b. Contacte: Quan es posa en contacte amb METZINERES, bé per què vol estar informat de les nostres activitats bé per que vol realitzar qualsevol altre tipus de contacte, a través d’aquesta web recopilem les seves dades de contacte com el nom i cognom, número de telèfon i direcció de correu electrònic.

3. Finalitats de tractament

Les seves dades ens serveixen per a atendre les següents finalitats, la legitimitat respectiva de les quals és:

a. Compliment d’un contracte: Es tracten les dades necessàries per al compliment i gestió de les donacions efectuades.

b. Consentiment exprés: Per a poder tractar les seves dades es necessari que ens doni el seu consentiment, mitjançant el qual accepta que les seves dades siguin tractades per a una finalitat determinada com l’enviament periòdic de les noticies i informació sobre la nostra Organització.

c. Compliment d’obligacions legals: Es tracta de tractaments que ens exigeix la Llei i que no podem incomplir com per exemple: col·laboració amb els jutges i tribunals; col·laboració amb la Autoritat de Protecció de Dades corresponent; compliment d’obligacions tributaries i col·laboració amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria; col·laboració amb les forces i cossos de l’Estat.

d. Interès legítim: En tot cas, l'informem que hem dut a terme una reflexió minuciosa sobre el valor de l'interès legítim que ens empara en aquests tractaments de dades i l'eventual existència d'algun perjudici o interès contrari seu, a més d'assegurar-nos que la informació que destinem a realitzar aquest estudi no sofreixi cap risc de seguretat. Son tractaments que volem portar a terme si vostè no s’oposa per a la comunicació d’aspectes que considerem importants i que no es considerin enviament de noticies (per ex., canvis a l’esdeveniment organitzats per METZINERES, etc.).

4. A qui podem comunicar la seva informació personal?

En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a empreses que ens prestin serveis de tecnologia de la informació, serveis de seguretat, serveis financers, etc. Aquestes empreses únicament tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis i se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat de les seves dades i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat. En tots els casos, METZINERES assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti i sol·licitem a aquells proveïdors amb els quals compartim les seves dades que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

5. Quant de temps emmagatzemem les seves dades?

Només emmagatzemem la seva informació personal en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seva informació persona per a executar la donació o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

6. Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat o de revocar el seu consentiment adjuntant còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat a través del correu protecciodedades@metzineres.org.

En cas que ho consideri necessari pot interposar una reclamació a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

7. Seguretat de la informació

METZINERES ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Propietat intel·lectual i industrial

METZINERES per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament). Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. De conformitat amb el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de METZINERES.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de METZINERES. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de METZINERES.

Accions legals, llei aplicable i jurisdicció

METZINERES també es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre les seves disputes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària d’acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció al respecte. METZINERES està domiciliada a BARCELONA, Espanya.