Please enable JS

Política de privacitat | Condicions d’ús

Política de privacitat | Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), METZINERES, SCCL informa que és titular del lloc web www.metzineres.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, METZINERES informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és METZINERES, amb CIF F01951714 i domicili social a JOAQUIM COSTA, 3, 4-1, 08001, BARCELONA, inscrita en el número 15559 del Registre General de Cooperatives de Catalunya. L’adreça de correu electrònic per contactar amb l’empresa és: metzineres@metzineres.org.

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús pel lloc web METZINERES confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes, des de la navegació per la pàgina web de METZINERES, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web METZINERES proporciona un ampli ventall d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’usuari en els formularis estesos per METZINERES per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per METZINERES contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

METZINERES no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

METZINERES declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, METZINERES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Modificacions

METZINERES es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de METZINERES amb CIF F01951714 i domicili social situat a JOAQUIM COSTA, 3, 4-1, 08001, BARCELONA, amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, METZINERES informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Aquestes disposicions també apliquen al perfil de Twitter @Metzineres_org.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

METZINERES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que METZINERES es compromet a prendre totes les mesures raonables per garantir que aquests s’eliminin o rectifiquin sense dilatació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la legislació vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic de metzineres@metzineres.org.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Seguretat de la informació

METZINERES ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Propietat intel·lectual i industrial

METZINERES per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enugenda, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament). Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. De conformitat amb el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de METZINERES.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de METZINERES. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de METZINERES.

Accions legals, llei aplicable i jurisdicció

METZINERES també es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre les seves disputes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària d’acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció al respecte. METZINERES està domiciliada a BARCELONA, Espanya.