Please enable JS

Oferta laboral a Metzineres - Advocada

20/03/2023| Publications

Metzineres és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu al barri del Raval (Barcelona), que crea entorns d’aixopluc per a dones i persones de gènere divers que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i violència.

Cerquem advocada penalista per incorporar-se a l’abril, a jornada parcial, per assistir a les funcions que es realitzen des de l’àrea jurídica de la cooperativa: assessorament i orientació jurídica, acompanyament en la realització de tràmits davant dels jutjats i/o administració, representació lletrada en aquells procediments judicials que es decideixi de forma coordinada amb la resta de l’equip.

Interessadxs enviar abans del 31 de març una carta de motivació i currículum o perfil de LinkedIn a jurista@metzineres.org.

El teu dia a dia

A Metzineres volem ampliar l’àrea jurídica i desplegar estratègies legals per tal de reduir els impactes que les polítiques punitives sobre drogues i la criminalització de la pobresa tenen en la vida de les dones i persones de gènere divers que ens acompanyen. Amb el suport directe de la coordinadora de l’àrea jurídica, realitzaràs assessorament, orientació, acompanyament i representació lletrada en relació als diferents assumptes legals que els puguin afectar.

El funcionament de Metzineres busca implicació i horitzontalitat. La participació en la presa de decisions és real, i cada professional participa activament des de diferents responsabilitats i des del seu àmbit d’actuació. Per això, hi ha un temps que es dedica a trobades i reunions per reflexionar conjuntament i prendre decisions col·lectives, articulades en diferents espais de decisió.

Ets una persona...

 • Empàtica i amb una actitud positiva davant de qualsevol situació de la vida. Saps que amb humor i picardia, les coses es gestionen millor!
 • Tens paciència i practiques una escolta activa.
 • T'agrada compartir allò que saps amb lxs altres.
 • Tens il·lusió per mantenir i enfortir, de manera sostenible, la coherència a la teva organització.
 • Ets resolutiva i recursiva, i tens capacitat d’improvisació. Els problemes són reptes per a tu.
 • T’agrada aprendre i innovar, ets una persona curiosa.
 • T'agrada establir llaços interpersonals autèntics i honestos.
 • Tens iniciativa i pensament crític i aportes solucions.
 • Et sents còmoda testejant, fallant i aprenent dels errors i les experiències per fer-ho millor la pròxima vegada.

El que necessitem

 • Advocada penalista
 • Almenys dos anys d’experiència com advocada penalista
 • Idiomes: Català i castellà
 • Incorporació immediata
 • Competències tècniques: Maneig d'aplicacions ofimàtiques i eines en línia; habilitat en l’ús d’eines de treball en equip.

El que faràs

 • Assumir la responsabilitat d’atenció directa i acompanyament integral a dones i persones de gènere divers en ús actiu de drogues i sobrevivint múltiples situacions de vulnerabilitat i violència.
 • Assessorar, acompanyar i orientar jurídicament a totes les dones i persones de gènere divers participants de Metzineres.
 • Actuació en aquelles situacions d’urgència que siguin atribuïdes (acompanyaments a comissaria, al jutjat de guàrdia, etc.) i gestió dels recursos necessaris per tal d’atendre cada situació plantejada
 • Acompanyar en la gestió de tràmits judicials i/o administratius.
 • Acompanyar en l’elaboració i presentació d’escrits davant dels jutjats i/o davant l’administració.
 • Facilitació de la representació legal de les dones i persones de gènere divers i coordinació amb els advocats/ades del torn d’ofici.  
 • Assumir la representació lletrada en aquells procediments judicials que es decideixi de forma coordinada amb la resta de l’equip.
 • Seguiment i acompanyament a les dones i persones de gènere divers de Metzineres privades de llibertat.
 • Coordinació amb altres entitats amb servei d’orientació jurídica gratuïta i derivació d’aquells casos que es decideixi de forma coordinada amb la resta de l’equip.
 • Suport en l’organització d’esdeveniments activistes i de sensibilització.

El que valorem positivament

 • Formació i/o experiència en la defensa jurídica dels Drets Humans.
 • Formació i/o experiència en las defensa de víctimes de violències masclistes i violències sexuals.   
 • Formació i/o experiència en Dret d’Estrangeria, Dret Penitenciari i en procediments sancionadors de l’Administració Pública.
 • Coneixement d’una tercera llengua, principalment Anglès llegit i parlat.
 • Experiència en activisme per un canvi en polítiques de drogues, drets humans, reducció de danys i feminisme interseccional.
 • Estar familiaritzada amb la mirada de gènere, les polítiques de drogues i/o el treball amb persones en situació de vulnerabilitat.

Durada i condicions laborals

 • Tipus de contracte indefinit, amb contractació sota el règim general de la seguretat social.
 • Jornada de 20h setmanals, amb horari flexible.
 • Lloc de treball semipresencial

Per què Metzineres

 • Som una cooperativa jove i amb funcionament horitzontal. Tindràs l'oportunitat de projecció i de desenvolupament.
 • La creativitat genuïna, la passió transformadora i la tendresa radical estan dins dels nostres valors.
 • Possibilitat de convertir-te en sòcia de la cooperativa en el futur.
 • Accés a formació.
 • Accés als serveis de la Cooperativa de Salut i Medicina Integrativa Cos a preu de sòcia.

Sobre Metzineres

Les dones i persones de gènere divers que usen drogues sobrevivint a múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, difícilment entren o s'adhereixen a les xarxes d'atenció sociosanitària, i sovint són excloses dels serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes.

Davant d’aquesta situació, el 2018 neix Metzineres, dirigida a desplegar Entorns d’Aixopluc, exclusivament per ellxs, que integra al seu model d'abordatge l'espectre complet de reducció de danys, el feminisme interseccional i l'engranatge d'iguals. Després de tres anys caminant sota el paraigua d'altres organitzacions, en 2020 Metzineres es converteix en cooperativa sense ànim de lucre i comença un procés d'independència com a entitat que actualment està sent culminat. Aquesta circumstància, unida als anys de treball i experiència, ha donat lloc a una estabilitat i a una maduresa com a projecte que ens permet albirar una emocionant projecció cap al futur.

A hores d’ara, l'equip de Metzineres està compost per 19 persones: 11 pertanyen a l'equip d'intervenció —aquelles que treballen directament amb les participants—, i 8 a l'equip d'estructura —les que s'encarreguen de la sostenibilitat, organització, estratègia i incidència de la cooperativa—. Després d'un llarg camí d'aprenentatges i creixement, avui podem dir que Metzineres la compon un grup de persones cohesionat, implicat en la presa de decisions, participatiu i responsable, on preval el companyerisme, la solidaritat i el suport mutu.

Gràcies a tot aquest ecosistema social que s'ha anat articulant, i fruit de la necessitat de consolidar-nos unida a la recent acceptació d'alguns projectes a desenvolupar en pròximes etapes, Metzineres amplia el seu equip! Volem créixer en diversitat, heterogeneïtat i complexitat sense perdre unitat <3

Per més informació --> Visita el nostre web: metzineres.org