Please enable JS

Guia pràctica per fer front a la criminalització policial i judicial

12/06/2023| Publicacions

Les persones que usen drogues i que es troben en múltiples situacions de vulnerabilitat, difícilment entren o s'adhereixen als sistemes d’atenció sociosanitària, queden fora del mercat laboral formal i no disposen d’habitatge estable.

Sensellarisme, experiència migratòria i/o situació administrativa irregular, manca d’ingressos econòmics, LGTBIQ+, exercici del treball sexual, entre altres, provoquen interconnectades formes de discriminació, prejudici i estigma. Tot això deriva en una vulneració sistemàtica dels seus drets.

Lluny d’oferir alternatives òptimes adequades a les diverses realitats de les persones que garanteixin el seu accés a drets, sovint l’Estat articula les seves respostes des dels mecanismes de control policials i judicials, criminalitzant els col·lectius més vulnerabilitzats i agreujant desigualtats i injustícia social. Ho fan a través de les sancions administratives per consum o possessió a l’espai públic, la criminalització del treball sexual o d’altres formes de subsistència que queden fora del mercat laboral reglat.

L’enduriment de les penes en els delictes econòmics lleus i els delictes relacionats amb drogues, entre altres, són algunes de les respostes que impacten de forma desproporcionada i contribueixen a cronificar situacions d’exclusió.

Sense llar estable ni telèfon, la manca per part de l'administració de canals d’entrada i comunicació adequats a les seves circumstàncies provoca que sovint no es garanteixi l’accés a la informació relativa als procediments administratius o judicials que tenen oberts, abocant-les a una gran indefensió.

Amb l’objectiu de facilitar la navegació pel sistema policial i judicial, aquesta guia vol donar a conèixer els drets que ens emparen i dotar d’algunes eines pràctiques que facilitin encarar determinades actuacions policials i judicials.

El seu contingut s’ha elaborat en base a algunes de les inquietuds i els dubtes que les dones i persones de gènere divers participants de Metzineres han anat traslladant en el dia a dia.

🢂 Accedeix a la guia aquí

Un material elaborat per Metzineres en el marc de les subvencions per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics de la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d’Igualtat i Feminismes.